Контакт

Електронна поща

[themify_icon icon=”ti-email” label=”info@shipkovo.info” ]

Мобилен телефон

[themify_icon icon=”fa-mobile” label=”359889602726″ ]

 

[themify_icon icon=”fa-mobile” label=”359878602726″ ]

Лице за контакти

[themify_icon icon=”fa-anchor” label=”Милена Дамянова” ]

Вили Милена и Мечта

Вила Милена
Вила Мечта